Read more about the article دید صحیح معاملاتی یا فریب مارها
دید صحیح معاملاتی یا فریب مارها

دید صحیح معاملاتی یا فریب مارها

هنری دیوید ثارو می گوید “مساله این نیست که شما به چه چیزی نگاه می کنید، بلکه مساله این است که چه چیزی به نگاه شما می آید.” در این…

ادامه خواندندید صحیح معاملاتی یا فریب مارها
Read more about the article چگونه با مدیریت سرمایه ضرر نکنیم؟
چگونه با مدیریت سرمایه ضرر نکنیم؟

چگونه با مدیریت سرمایه ضرر نکنیم؟

مدیریت سرمایه یکی از اساسی ترین مفاهیم پایه فارکس و معامله گری می باشد. بسیاری از افراد هستند که با مدیریت صحیح سرمایه حتی مواقعی که به موقع وارد معامله نشده اند…

ادامه خواندنچگونه با مدیریت سرمایه ضرر نکنیم؟
Read more about the article چگونه بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کنیم؟
چگونه بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کنیم؟

چگونه بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کنیم؟

مفهوم جفت ارز در ابتدای بحث انتخاب بهترین جفت ارز ها برای معامله در فارکس، تعریفی از مفهوم جفت ارز (Currency Pair) و تفاوت ماهیت معامله بر روی این ارزها و سهام می…

ادامه خواندنچگونه بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کنیم؟