گزارش ۲۹ آذر ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۱۰۹۷۵۶۳ ltc $۲۵۵ buy Gemini
۱۰۹۷۵۶۴ ltc $۲۵۵٫۶۱۲ Sell Huobi Global
۱۰۹۷۵۷۱ xmr $۵۴۶ buy Kraken
۱۰۹۷۵۷۲ xmr $۵۴۷٫۳۱۰۴ Sell bitFlyer
۱۰۹۷۵۷۵ btc $۴۳۱ buy Binance
۱۰۹۷۵۷۶ btc $۴۳۲٫۰۳۴۴ Sell Bitfinex
۱۰۹۷۵۸۱ trx $۲۴۷ buy KuCoin
۱۰۹۷۵۸۲ trx $۲۴۷٫۵۹۲۸ Sell OKX
۱۰۹۷۵۸۵ eth $۵۹۲ buy Binance
۱۰۹۷۵۸۶ eth $۵۹۳٫۴۲۰۸ Sell OKX
۱۰۹۷۵۸۹ trx $۴۶۵ buy Gate.io
۱۰۹۷۵۹۰ trx $۴۶۶٫۱۱۶ Sell Kraken
۱۰۹۷۵۹۳ eth $۴۷۵ buy bitFlyer
۱۰۹۷۵۹۴ eth $۴۷۶٫۱۴ Sell OKX
۱۰۹۷۵۹۵ eth $۴۸۵ buy Gate.io
۱۰۹۷۵۹۶ eth $۴۸۶٫۱۶۴ Sell KuCoin
۱۰۹۷۵۹۷ ltc $۲۴۹ buy KuCoin
۱۰۹۷۵۹۸ ltc $۲۴۹٫۵۹۷۶ Sell OKX
۱۰۹۷۵۹۹ bnb $۶۶۹ buy KuCoin
۱۰۹۷۶۰۰ bnb $۶۷۰٫۶۰۵۶ Sell OKX
۱۰۹۷۶۰۱ ltc $۶۴۳ buy Bitfinex
۱۰۹۷۶۰۲ ltc $۶۴۴٫۵۴۳۲ Sell bitFlyer
۱۰۹۷۶۰۵ eth $۵۳۷ buy OKX
۱۰۹۷۶۰۶ eth $۵۳۸٫۲۸۸۸ Sell Bitfinex
۱۰۹۷۶۰۹ ltc $۳۱۱ buy Binance
۱۰۹۷۶۱۰ ltc $۳۱۱٫۷۴۶۴ Sell OKX
۱۰۹۷۶۱۳ ltc $۳۰۰ buy Huobi Global
۱۰۹۷۶۱۴ ltc $۳۰۰٫۷۲ Sell Gemini
۱۰۹۷۶۱۵ bnb $۶۸۱ buy bitFlyer
۱۰۹۷۶۱۶ bnb $۶۸۲٫۶۳۴۴ Sell Coinbase Exchange
۱۰۹۷۶۲۳ xmr $۴۹۵ buy Coinbase Exchange
۱۰۹۷۶۲۴ xmr $۴۹۶٫۱۸۸ Sell KuCoin
۱۰۹۷۶۲۷ xmr $۷۱۲ buy Bitfinex
۱۰۹۷۶۲۸ xmr $۷۱۳٫۷۰۸۸ Sell Coinbase Exchange
۱۰۹۷۶۳۳ eth $۵۱۴ buy OKX
۱۰۹۷۶۳۴ eth $۵۱۵٫۲۳۳۶ Sell KuCoin
۱۰۹۷۶۳۹ trx $۵۸۸ buy Bitfinex
۱۰۹۷۶۴۰ trx $۵۸۹٫۴۱۱۲ Sell Binance
۱۰۹۷۶۴۳ ltc $۳۷۲ buy Gemini
۱۰۹۷۶۴۴ ltc $۳۷۲٫۸۹۲۸ Sell Gate.io

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *