گزارش ۲۳ آذر ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۹۹۱۲۳۳ trx $۳۳۰ buy Huobi Global
۹۹۱۲۳۴ trx $۳۳۰٫۳۶۳ Sell Binance
۹۹۱۲۴۳ eth $۱۶۳ buy Gemini
۹۹۱۲۴۴ eth $۱۶۳٫۱۷۹۳ Sell KuCoin
۹۹۱۲۵۱ btc $۳۰۹ buy Gemini
۹۹۱۲۵۲ btc $۳۰۹٫۳۳۹۹ Sell Coinbase Exchange
۹۹۱۲۶۱ trx $۱۸۰ buy Binance
۹۹۱۲۶۲ trx $۱۸۰٫۱۹۸ Sell Huobi Global
۹۹۱۲۶۹ eth $۴۰۸ buy Binance
۹۹۱۲۷۰ eth $۴۰۸٫۴۴۸۸ Sell Gemini
۹۹۱۲۷۷ xmr $۲۴۲ buy Huobi Global
۹۹۱۲۷۸ xmr $۲۴۲٫۲۶۶۲ Sell Kraken
۹۹۱۲۸۵ eth $۵۷۶ buy Huobi Global
۹۹۱۲۸۶ eth $۵۷۶٫۶۳۳۶ Sell KuCoin
۹۹۱۲۹۷ btc $۵۴۱ buy KuCoin
۹۹۱۲۹۸ btc $۵۴۱٫۵۹۵۱ Sell Gemini
۹۹۱۳۰۵ xmr $۳۵۵ buy Huobi Global
۹۹۱۳۰۶ xmr $۳۵۵٫۳۹۰۵ Sell Kraken
۹۹۱۳۱۱ eth $۴۰۶ buy Gemini
۹۹۱۳۱۲ eth $۴۰۶٫۴۴۶۶ Sell bitFlyer
۹۹۱۳۱۵ ltc $۶۵۳ buy Binance
۹۹۱۳۱۶ ltc $۶۵۳٫۷۱۸۳ Sell KuCoin
۹۹۱۳۲۱ trx $۱۹۴ buy KuCoin
۹۹۱۳۲۲ trx $۱۹۴٫۲۱۳۴ Sell Binance
۹۹۱۳۲۷ btc $۴۲۱ buy Gate.io
۹۹۱۳۲۸ btc $۴۲۱٫۴۶۳۱ Sell Bitfinex
۹۹۱۳۳۱ trx $۴۷۱ buy Gate.io
۹۹۱۳۳۲ trx $۴۷۱٫۵۱۸۱ Sell Huobi Global
۹۹۱۳۳۵ eth $۶۷۹ buy bitFlyer
۹۹۱۳۳۶ eth $۶۷۹٫۷۴۶۹ Sell Gemini
۹۹۱۳۳۷ eth $۳۶۸ buy OKX
۹۹۱۳۳۸ eth $۳۶۸٫۴۰۴۸ Sell Bitfinex
۹۹۱۳۴۱ trx $۶۰۶ buy Kraken
۹۹۱۳۴۲ trx $۶۰۶٫۶۶۶۶ Sell KuCoin
۹۹۱۳۴۵ ltc $۵۴۳ buy Gate.io
۹۹۱۳۴۶ ltc $۵۴۳٫۵۹۷۳ Sell OKX
۹۹۱۳۴۹ xmr $۶۱۲ buy OKX
۹۹۱۳۵۰ xmr $۶۱۲٫۶۷۳۲ Sell Bitfinex
۹۹۱۳۵۳ btc $۴۵۱ buy Kraken
۹۹۱۳۵۴ btc $۴۵۱٫۴۹۶۱ Sell Binance

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *