گزارش ۲۲ آذر ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۹۸۲۰۳۳ trx $۳۶۸ buy Bitfinex
۹۸۲۰۳۴ trx $۳۶۸٫۴۰۴۸ Sell Gate.io
۹۸۲۰۴۱ eth $۶۸۳ buy Bitfinex
۹۸۲۰۴۲ eth $۶۸۳٫۷۵۱۳ Sell Gate.io
۹۸۲۰۴۷ trx $۲۹۶ buy Kraken
۹۸۲۰۴۸ trx $۲۹۶٫۳۲۵۶ Sell Gemini
۹۸۲۰۵۳ xmr $۵۳۹ buy Kraken
۹۸۲۰۵۴ xmr $۵۳۹٫۵۹۲۹ Sell Binance
۹۸۲۰۵۹ xmr $۳۲۱ buy Kraken
۹۸۲۰۶۰ xmr $۳۲۱٫۳۵۳۱ Sell Gate.io
۹۸۲۰۶۳ xmr $۴۰۰ buy Binance
۹۸۲۰۶۴ xmr $۴۰۰٫۴۴ Sell Bitfinex
۹۸۲۰۷۱ xmr $۷۰۶ buy Coinbase Exchange
۹۸۲۰۷۲ xmr $۷۰۶٫۷۷۶۶ Sell Bitfinex
۹۸۲۰۸۱ btc $۳۶۰ buy Gate.io
۹۸۲۰۸۲ btc $۳۶۰٫۳۹۶ Sell Huobi Global
۹۸۲۰۸۷ ltc $۶۸۴ buy bitFlyer
۹۸۲۰۸۸ ltc $۶۸۴٫۷۵۲۴ Sell Kraken
۹۸۲۰۹۳ bnb $۲۰۷ buy Gemini
۹۸۲۰۹۴ bnb $۲۰۷٫۲۲۷۷ Sell Binance
۹۸۲۰۹۹ xmr $۳۴۰ buy Kraken
۹۸۲۱۰۰ xmr $۳۴۰٫۳۷۴ Sell Gate.io
۹۸۲۱۰۳ bnb $۴۶۶ buy Binance
۹۸۲۱۰۴ bnb $۴۶۶٫۵۱۲۶ Sell OKX
۹۸۲۱۰۷ bnb $۵۲۹ buy Gemini
۹۸۲۱۰۸ bnb $۵۲۹٫۵۸۱۹ Sell bitFlyer
۹۸۲۱۱۱ xmr $۶۹۰ buy Kraken
۹۸۲۱۱۲ xmr $۶۹۰٫۷۵۹ Sell Gemini
۹۸۲۱۱۳ trx $۶۲۴ buy bitFlyer
۹۸۲۱۱۴ trx $۶۲۴٫۶۸۶۴ Sell Binance
۹۸۲۱۱۷ trx $۴۹۸ buy Coinbase Exchange
۹۸۲۱۱۸ trx $۴۹۸٫۵۴۷۸ Sell Gate.io
۹۸۲۱۲۱ ltc $۲۱۴ buy Coinbase Exchange
۹۸۲۱۲۲ ltc $۲۱۴٫۲۳۵۴ Sell Bitfinex
۹۸۲۱۲۷ trx $۱۸۳ buy bitFlyer
۹۸۲۱۲۸ trx $۱۸۳٫۲۰۱۳ Sell Binance
۹۸۲۱۳۱ btc $۲۲۳ buy OKX
۹۸۲۱۳۲ btc $۲۲۳٫۲۴۵۳ Sell Huobi Global
۹۸۲۱۳۵ bnb $۲۱۹ buy Huobi Global
۹۸۲۱۳۶ bnb $۲۱۹٫۲۴۰۹ Sell KuCoin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *