گزارش ۲۱ آذر ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۹۶۷۳۴۵ trx $۴۷۳ buy Huobi Global
۹۶۷۳۴۶ trx $۴۷۳٫۵۲۰۳ Sell bitFlyer
۹۶۷۳۵۱ btc $۱۹۲ buy Binance
۹۶۷۳۵۲ btc $۱۹۲٫۲۱۱۲ Sell KuCoin
۹۶۷۳۵۵ bnb $۶۶۷ buy OKX
۹۶۷۳۵۶ bnb $۶۶۷٫۷۳۳۷ Sell Gate.io
۹۶۷۳۵۹ ltc $۴۹۶ buy Gemini
۹۶۷۳۶۰ ltc $۴۹۶٫۵۴۵۶ Sell Binance
۹۶۷۳۶۳ xmr $۳۹۰ buy KuCoin
۹۶۷۳۶۴ xmr $۳۹۰٫۴۲۹ Sell Kraken
۹۶۷۳۶۵ eth $۵۲۹ buy KuCoin
۹۶۷۳۶۶ eth $۵۲۹٫۵۸۱۹ Sell Coinbase Exchange
۹۶۷۳۶۹ bnb $۱۸۶ buy Coinbase Exchange
۹۶۷۳۷۰ bnb $۱۸۶٫۲۰۴۶ Sell Bitfinex
۹۶۷۳۷۳ xmr $۳۱۹ buy bitFlyer
۹۶۷۳۷۴ xmr $۳۱۹٫۳۵۰۹ Sell KuCoin
۹۶۷۳۷۵ btc $۶۳۱ buy OKX
۹۶۷۳۷۶ btc $۶۳۱٫۶۹۴۱ Sell Huobi Global
۹۶۷۳۷۷ trx $۵۰۳ buy Coinbase Exchange
۹۶۷۳۷۸ trx $۵۰۳٫۵۵۳۳ Sell Bitfinex
۹۶۷۳۸۱ bnb $۵۹۶ buy OKX
۹۶۷۳۸۲ bnb $۵۹۶٫۶۵۵۶ Sell Bitfinex
۹۶۷۳۸۳ xmr $۵۰۶ buy Gemini
۹۶۷۳۸۴ xmr $۵۰۶٫۵۵۶۶ Sell bitFlyer
۹۶۷۳۸۹ xmr $۴۱۵ buy Binance
۹۶۷۳۹۰ xmr $۴۱۵٫۴۵۶۵ Sell Bitfinex
۹۶۷۳۹۳ btc $۲۲۳ buy Gemini
۹۶۷۳۹۴ btc $۲۲۳٫۲۴۵۳ Sell Binance
۹۶۷۳۹۹ bnb $۴۶۷ buy OKX
۹۶۷۴۰۰ bnb $۴۶۷٫۵۱۳۷ Sell Gate.io
۹۶۷۴۰۳ trx $۱۷۵ buy bitFlyer
۹۶۷۴۰۴ trx $۱۷۵٫۱۹۲۵ Sell Huobi Global
۹۶۷۴۰۷ xmr $۴۸۰ buy Huobi Global
۹۶۷۴۰۸ xmr $۴۸۰٫۵۲۸ Sell KuCoin
۹۶۷۴۱۱ xmr $۵۵۷ buy Huobi Global
۹۶۷۴۱۲ xmr $۵۵۷٫۶۱۲۷ Sell KuCoin
۹۶۷۴۱۵ xmr $۲۲۳ buy bitFlyer
۹۶۷۴۱۶ xmr $۲۲۳٫۲۴۵۳ Sell Bitfinex
۹۶۷۴۱۹ eth $۳۱۲ buy KuCoin
۹۶۷۴۲۰ eth $۳۱۲٫۳۴۳۲ Sell Coinbase Exchange

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *