گزارش ربات آربیتراژ ۹ دی ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۱۲۹۴۷۳۳ eth $۶۰۲ buy Bitfinex
۱۲۹۴۷۳۴ eth $۶۰۳٫۴۴۴۸ Sell Binance
۱۲۹۴۷۳۹ eth $۴۱۲ buy Coinbase Exchange
۱۲۹۴۷۴۰ eth $۴۱۲٫۹۸۸۸ Sell Bitfinex
۱۲۹۴۷۴۳ ltc $۴۵۶ buy OKX
۱۲۹۴۷۴۴ ltc $۴۵۷٫۰۹۴۴ Sell Bitfinex
۱۲۹۴۷۴۵ ltc $۶۲۸ buy KuCoin
۱۲۹۴۷۴۶ ltc $۶۲۹٫۵۰۷۲ Sell Huobi Global
۱۲۹۴۷۴۹ eth $۴۵۵ buy Coinbase Exchange
۱۲۹۴۷۵۰ eth $۴۵۶٫۰۹۲ Sell Binance
۱۲۹۴۷۵۳ btc $۵۸۹ buy KuCoin
۱۲۹۴۷۵۴ btc $۵۹۰٫۴۱۳۶ Sell Binance
۱۲۹۴۷۵۹ trx $۲۹۵ buy Binance
۱۲۹۴۷۶۰ trx $۲۹۵٫۷۰۸ Sell Huobi Global
۱۲۹۴۷۶۷ trx $۳۶۴ buy OKX
۱۲۹۴۷۶۸ trx $۳۶۴٫۸۷۳۶ Sell Gemini
۱۲۹۴۷۷۳ btc $۶۷۶ buy Coinbase Exchange
۱۲۹۴۷۷۴ btc $۶۷۷٫۶۲۲۴ Sell KuCoin
۱۲۹۴۷۷۹ ltc $۴۵۸ buy Gate.io
۱۲۹۴۷۸۰ ltc $۴۵۹٫۰۹۹۲ Sell Bitfinex
۱۲۹۴۷۸۷ ltc $۳۱۹ buy KuCoin
۱۲۹۴۷۸۸ ltc $۳۱۹٫۷۶۵۶ Sell Binance
۱۲۹۴۸۰۳ btc $۸۰۴ buy bitFlyer
۱۲۹۴۸۰۴ btc $۸۰۵٫۹۲۹۶ Sell Gemini
۱۲۹۴۸۰۷ ltc $۵۲۴ buy KuCoin
۱۲۹۴۸۰۸ ltc $۵۲۵٫۲۵۷۶ Sell Gate.io
۱۲۹۴۸۱۳ xmr $۳۹۴ buy OKX
۱۲۹۴۸۱۴ xmr $۳۹۴٫۹۴۵۶ Sell Huobi Global
۱۲۹۴۸۲۳ ltc $۶۷۹ buy Huobi Global
۱۲۹۴۸۲۴ ltc $۶۸۰٫۶۲۹۶ Sell KuCoin
۱۲۹۴۸۳۱ btc $۵۴۴ buy Gate.io
۱۲۹۴۸۳۲ btc $۵۴۵٫۳۰۵۶ Sell Binance
۱۲۹۴۸۴۳ btc $۳۴۴ buy OKX
۱۲۹۴۸۴۴ btc $۳۴۴٫۸۲۵۶ Sell Huobi Global
۱۲۹۴۸۵۱ eth $۳۷۲ buy Kraken
۱۲۹۴۸۵۲ eth $۳۷۲٫۸۹۲۸ Sell Huobi Global
۱۲۹۴۸۵۹ bnb $۳۴۱ buy Kraken
۱۲۹۴۸۶۰ bnb $۳۴۱٫۸۱۸۴ Sell Binance
۱۲۹۴۸۶۷ ltc $۴۲۹ buy OKX
۱۲۹۴۸۶۸ ltc $۴۳۰٫۰۲۹۶ Sell bitFlyer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *