گزارش ربات آربیتراژ ۶ دی ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۱۲۳۲۵۳۷ xmr $۳۲۲ buy KuCoin
۱۲۳۲۵۳۸ xmr $۳۲۲٫۷۷۲۸ Sell Gemini
۱۲۳۲۵۴۱ xmr $۷۶۴ buy Huobi Global
۱۲۳۲۵۴۲ xmr $۷۶۵٫۸۳۳۶ Sell KuCoin
۱۲۳۲۵۴۵ xmr $۳۹۴ buy Kraken
۱۲۳۲۵۴۶ xmr $۳۹۴٫۹۴۵۶ Sell bitFlyer
۱۲۳۲۵۴۷ ltc $۵۳۴ buy OKX
۱۲۳۲۵۴۸ ltc $۵۳۵٫۲۸۱۶ Sell Coinbase Exchange
۱۲۳۲۵۵۱ trx $۱۷۹ buy bitFlyer
۱۲۳۲۵۵۲ trx $۱۷۹٫۴۲۹۶ Sell Gate.io
۱۲۳۲۵۵۵ xmr $۷۱۲ buy Coinbase Exchange
۱۲۳۲۵۵۶ xmr $۷۱۳٫۷۰۸۸ Sell Bitfinex
۱۲۳۲۵۵۷ eth $۶۰۸ buy Gemini
۱۲۳۲۵۵۸ eth $۶۰۹٫۴۵۹۲ Sell Gate.io
۱۲۳۲۵۵۹ btc $۶۱۵ buy Gemini
۱۲۳۲۵۶۰ btc $۶۱۶٫۴۷۶ Sell OKX
۱۲۳۲۵۶۱ xmr $۴۱۵ buy Bitfinex
۱۲۳۲۵۶۲ xmr $۴۱۵٫۹۹۶ Sell Gate.io
۱۲۳۲۵۶۳ bnb $۶۰۵ buy Gemini
۱۲۳۲۵۶۴ bnb $۶۰۶٫۴۵۲ Sell Gate.io
۱۲۳۲۵۶۵ ltc $۱۹۱ buy Kraken
۱۲۳۲۵۶۶ ltc $۱۹۱٫۴۵۸۴ Sell Coinbase Exchange
۱۲۳۲۵۶۷ ltc $۴۳۹ buy Huobi Global
۱۲۳۲۵۶۸ ltc $۴۴۰٫۰۵۳۶ Sell bitFlyer
۱۲۳۲۵۶۹ ltc $۳۲۶ buy Gemini
۱۲۳۲۵۷۰ ltc $۳۲۶٫۷۸۲۴ Sell Binance
۱۲۳۲۵۷۱ eth $۳۵۸ buy Bitfinex
۱۲۳۲۵۷۲ eth $۳۵۸٫۸۵۹۲ Sell Coinbase Exchange
۱۲۳۲۵۷۳ eth $۶۹۱ buy Gate.io
۱۲۳۲۵۷۴ eth $۶۹۲٫۶۵۸۴ Sell Gemini
۱۲۳۲۵۷۵ ltc $۷۴۵ buy Huobi Global
۱۲۳۲۵۷۶ ltc $۷۴۶٫۷۸۸ Sell KuCoin
۱۲۳۲۵۷۷ xmr $۱۸۰ buy KuCoin
۱۲۳۲۵۷۸ xmr $۱۸۰٫۴۳۲ Sell OKX
۱۲۳۲۵۷۹ eth $۷۸۵ buy Gemini
۱۲۳۲۵۸۰ eth $۷۸۶٫۸۸۴ Sell Huobi Global
۱۲۳۲۵۸۱ eth $۴۷۲ buy Binance
۱۲۳۲۵۸۲ eth $۴۷۳٫۱۳۲۸ Sell Gate.io
۱۲۳۲۵۸۳ trx $۷۱۹ buy KuCoin
۱۲۳۲۵۸۴ trx $۷۲۰٫۷۲۵۶ Sell Gemini

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *