گزارش ربات آربیتراژ ۵ دی ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۱۲۱۵۷۴۹ trx $۴۸۶ buy Coinbase Exchange
۱۲۱۵۷۵۰ trx $۴۸۷٫۱۶۶۴ Sell Binance
۱۲۱۵۷۶۳ ltc $۲۷۲ buy Gate.io
۱۲۱۵۷۶۴ ltc $۲۷۲٫۶۵۲۸ Sell Kraken
۱۲۱۵۷۷۳ eth $۴۵۳ buy KuCoin
۱۲۱۵۷۷۴ eth $۴۵۴٫۰۸۷۲ Sell Kraken
۱۲۱۵۷۸۹ eth $۴۶۳ buy Coinbase Exchange
۱۲۱۵۷۹۰ eth $۴۶۴٫۱۱۱۲ Sell KuCoin
۱۲۱۵۸۰۱ ltc $۵۷۹ buy Binance
۱۲۱۵۸۰۲ ltc $۵۸۰٫۳۸۹۶ Sell Gemini
۱۲۱۵۸۱۵ btc $۴۷۸ buy KuCoin
۱۲۱۵۸۱۶ btc $۴۷۹٫۱۴۷۲ Sell Coinbase Exchange
۱۲۱۵۸۲۵ bnb $۱۶۹ buy Gate.io
۱۲۱۵۸۲۶ bnb $۱۶۹٫۴۰۵۶ Sell Bitfinex
۱۲۱۵۸۳۵ trx $۵۷۰ buy Kraken
۱۲۱۵۸۳۶ trx $۵۷۱٫۳۶۸ Sell Gemini
۱۲۱۵۸۴۱ xmr $۲۵۶ buy Gemini
۱۲۱۵۸۴۲ xmr $۲۵۶٫۶۱۴۴ Sell KuCoin
۱۲۱۵۸۴۵ bnb $۵۶۹ buy Binance
۱۲۱۵۸۴۶ bnb $۵۷۰٫۳۶۵۶ Sell Kraken
۱۲۱۵۸۴۹ xmr $۲۰۳ buy Bitfinex
۱۲۱۵۸۵۰ xmr $۲۰۳٫۴۸۷۲ Sell Coinbase Exchange
۱۲۱۵۸۵۳ btc $۲۴۱ buy bitFlyer
۱۲۱۵۸۵۴ btc $۲۴۱٫۵۷۸۴ Sell KuCoin
۱۲۱۵۸۵۷ trx $۴۷۵ buy Binance
۱۲۱۵۸۵۸ trx $۴۷۶٫۱۴ Sell Bitfinex
۱۲۱۵۸۵۹ xmr $۴۶۴ buy KuCoin
۱۲۱۵۸۶۰ xmr $۴۶۵٫۱۱۳۶ Sell bitFlyer
۱۲۱۵۸۶۳ btc $۲۲۹ buy Huobi Global
۱۲۱۵۸۶۴ btc $۲۲۹٫۵۴۹۶ Sell Gate.io
۱۲۱۵۸۶۹ eth $۶۱۸ buy Bitfinex
۱۲۱۵۸۷۰ eth $۶۱۹٫۴۸۳۲ Sell KuCoin
۱۲۱۵۸۷۷ btc $۵۳۶ buy Gemini
۱۲۱۵۸۷۸ btc $۵۳۷٫۲۸۶۴ Sell OKX
۱۲۱۵۸۸۳ btc $۲۲۵ buy Coinbase Exchange
۱۲۱۵۸۸۴ btc $۲۲۵٫۵۴ Sell Binance
۱۲۱۵۸۹۱ trx $۲۰۴ buy bitFlyer
۱۲۱۵۸۹۲ trx $۲۰۴٫۴۸۹۶ Sell Gate.io
۱۲۱۵۸۹۹ trx $۵۳۸ buy Gate.io
۱۲۱۵۹۰۰ trx $۵۳۹٫۲۹۱۲ Sell Coinbase Exchange

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *