گزارش ربات آربیتراژ ۲ دی ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۱۱۶۵۰۲۷ xmr $۶۸۴ buy Coinbase Exchange
۱۱۶۵۰۲۸ xmr $۶۸۵٫۶۴۱۶ Sell Bitfinex
۱۱۶۵۰۳۷ ltc $۳۱۲ buy Gate.io
۱۱۶۵۰۳۸ ltc $۳۱۲٫۷۴۸۸ Sell Gemini
۱۱۶۵۰۴۱ xmr $۲۵۷ buy OKX
۱۱۶۵۰۴۲ xmr $۲۵۷٫۶۱۶۸ Sell Gate.io
۱۱۶۵۰۴۵ ltc $۳۰۵ buy bitFlyer
۱۱۶۵۰۴۶ ltc $۳۰۵٫۷۳۲ Sell Binance
۱۱۶۵۰۵۱ trx $۴۱۶ buy Binance
۱۱۶۵۰۵۲ trx $۴۱۶٫۹۹۸۴ Sell Gemini
۱۱۶۵۰۵۷ bnb $۳۵۵ buy Gemini
۱۱۶۵۰۵۸ bnb $۳۵۵٫۸۵۲ Sell KuCoin
۱۱۶۵۰۶۱ trx $۷۳۵ buy Gate.io
۱۱۶۵۰۶۲ trx $۷۳۶٫۷۶۴ Sell bitFlyer
۱۱۶۵۰۶۷ btc $۳۲۸ buy Coinbase Exchange
۱۱۶۵۰۶۸ btc $۳۲۸٫۷۸۷۲ Sell Kraken
۱۱۶۵۰۷۳ ltc $۵۸۳ buy Gemini
۱۱۶۵۰۷۴ ltc $۵۸۴٫۳۹۹۲ Sell OKX
۱۱۶۵۰۷۹ xmr $۵۴۰ buy Coinbase Exchange
۱۱۶۵۰۸۰ xmr $۵۴۱٫۲۹۶ Sell Gate.io
۱۱۶۵۰۸۵ ltc $۲۵۶ buy KuCoin
۱۱۶۵۰۸۶ ltc $۲۵۶٫۶۱۴۴ Sell OKX
۱۱۶۵۰۹۳ eth $۳۷۴ buy Huobi Global
۱۱۶۵۰۹۴ eth $۳۷۴٫۸۹۷۶ Sell OKX
۱۱۶۵۱۰۱ xmr $۴۲۱ buy Kraken
۱۱۶۵۱۰۲ xmr $۴۲۲٫۰۱۰۴ Sell Gemini
۱۱۶۵۱۰۵ eth $۷۴۴ buy Binance
۱۱۶۵۱۰۶ eth $۷۴۵٫۷۸۵۶ Sell Coinbase Exchange
۱۱۶۵۱۱۱ bnb $۵۰۳ buy bitFlyer
۱۱۶۵۱۱۲ bnb $۵۰۴٫۲۰۷۲ Sell KuCoin
۱۱۶۵۱۱۷ ltc $۱۶۰ buy KuCoin
۱۱۶۵۱۱۸ ltc $۱۶۰٫۳۸۴ Sell Gemini
۱۱۶۵۱۲۳ trx $۷۱۳ buy Huobi Global
۱۱۶۵۱۲۴ trx $۷۱۴٫۷۱۱۲ Sell bitFlyer
۱۱۶۵۱۲۹ btc $۱۶۷ buy Gemini
۱۱۶۵۱۳۰ btc $۱۶۷٫۴۰۰۸ Sell KuCoin
۱۱۶۵۱۳۱ eth $۵۵۳ buy Coinbase Exchange
۱۱۶۵۱۳۲ eth $۵۵۴٫۳۲۷۲ Sell Gate.io
۱۱۶۵۱۳۳ xmr $۶۲۱ buy Huobi Global
۱۱۶۵۱۳۴ xmr $۶۲۲٫۴۹۰۴ Sell Binance

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *