گزارش ربات آربیتراژ ۱۸ دی ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۱۴۸۰۶۱۹ btc $۴۸۲ buy Gate.io
۱۴۸۰۶۲۰ btc $۴۸۳٫۴۹۴۲ Sell Binance
۱۴۸۰۶۲۵ btc $۵۴۴ buy Binance
۱۴۸۰۶۲۶ btc $۵۴۵٫۶۸۶۴ Sell Gemini
۱۴۸۰۶۳۱ eth $۸۹۱ buy Kraken
۱۴۸۰۶۳۲ eth $۸۹۳٫۷۶۲۱ Sell bitFlyer
۱۴۸۰۶۳۷ btc $۹۳۷ buy Gate.io
۱۴۸۰۶۳۸ btc $۹۳۹٫۹۰۴۷ Sell Bitfinex
۱۴۸۰۶۴۱ btc $۷۸۹ buy OKX
۱۴۸۰۶۴۲ btc $۷۹۱٫۴۴۵۹ Sell Binance
۱۴۸۰۶۴۵ xmr $۶۴۸ buy bitFlyer
۱۴۸۰۶۴۶ xmr $۶۵۰٫۰۰۸۸ Sell Gemini
۱۴۸۰۶۵۱ bnb $۲۷۷ buy OKX
۱۴۸۰۶۵۲ bnb $۲۷۷٫۸۵۸۷ Sell KuCoin
۱۴۸۰۶۵۷ xmr $۷۰۸ buy OKX
۱۴۸۰۶۵۸ xmr $۷۱۰٫۱۹۴۸ Sell KuCoin
۱۴۸۰۶۶۳ ltc $۳۴۳ buy Gate.io
۱۴۸۰۶۶۴ ltc $۳۴۴٫۰۶۳۳ Sell Binance
۱۴۸۰۶۶۹ eth $۱۰۱۲ buy Binance
۱۴۸۰۶۷۰ eth $۱۰۱۵٫۱۳۷۲ Sell Coinbase Exchange
۱۴۸۰۶۷۵ eth $۵۲۱ buy OKX
۱۴۸۰۶۷۶ eth $۵۲۲٫۶۱۵۱ Sell Coinbase Exchange
۱۴۸۰۶۸۱ eth $۷۹۶ buy OKX
۱۴۸۰۶۸۲ eth $۷۹۸٫۴۶۷۶ Sell Bitfinex
۱۴۸۰۶۸۷ btc $۹۹۱ buy Gemini
۱۴۸۰۶۸۸ btc $۹۹۴٫۰۷۲۱ Sell Huobi Global
۱۴۸۰۶۹۵ eth $۶۱۹ buy Gate.io
۱۴۸۰۶۹۶ eth $۶۲۰٫۹۱۸۹ Sell Coinbase Exchange
۱۴۸۰۷۰۵ eth $۶۵۲ buy KuCoin
۱۴۸۰۷۰۶ eth $۶۵۴٫۰۲۱۲ Sell OKX
۱۴۸۰۷۱۳ xmr $۳۷۰ buy Gate.io
۱۴۸۰۷۱۴ xmr $۳۷۱٫۱۴۷ Sell Gemini
۱۴۸۰۷۱۷ btc $۳۳۲ buy Gate.io
۱۴۸۰۷۱۸ btc $۳۳۳٫۰۲۹۲ Sell KuCoin
۱۴۸۰۷۲۳ btc $۲۵۷ buy KuCoin
۱۴۸۰۷۲۴ btc $۲۵۷٫۷۹۶۷ Sell Coinbase Exchange
۱۴۸۰۷۳۱ btc $۴۱۵ buy KuCoin
۱۴۸۰۷۳۲ btc $۴۱۶٫۲۸۶۵ Sell bitFlyer
۱۴۸۰۷۳۹ xmr $۴۴۲ buy KuCoin
۱۴۸۰۷۴۰ xmr $۴۴۳٫۳۷۰۲ Sell bitFlyer
۱۴۸۰۷۴۵ trx $۶۹۸ buy Gate.io
۱۴۸۰۷۴۶ trx $۷۰۰٫۱۶۳۸ Sell Binance
۱۴۸۰۷۵۱ trx $۲۶۵ buy Huobi Global
۱۴۸۰۷۵۲ trx $۲۶۵٫۸۲۱۵ Sell Kraken
۱۴۸۰۷۵۹ btc $۷۸۹ buy Coinbase Exchange
۱۴۸۰۷۶۰ btc $۷۹۱٫۴۴۵۹ Sell Gate.io
۱۴۸۰۷۶۵ eth $۸۱۸ buy Bitfinex
۱۴۸۰۷۶۶ eth $۸۲۰٫۵۳۵۸ Sell OKX
۱۴۸۰۷۷۱ eth $۷۸۹ buy OKX
۱۴۸۰۷۷۲ eth $۷۹۱٫۴۴۵۹ Sell Binance
۱۴۸۰۷۷۷ eth $۳۶۶ buy Gate.io
۱۴۸۰۷۷۸ eth $۳۶۷٫۱۳۴۶ Sell Bitfinex
۱۴۸۰۷۷۹ ltc $۶۵۴ buy KuCoin
۱۴۸۰۷۸۰ ltc $۶۵۶٫۰۲۷۴ Sell Gemini
۱۴۸۰۷۸۳ bnb $۸۰۰ buy Coinbase Exchange
۱۴۸۰۷۸۴ bnb $۸۰۲٫۴۸ Sell Huobi Global
۱۴۸۰۷۸۷ ltc $۹۴۷ buy Bitfinex
۱۴۸۰۷۸۸ ltc $۹۴۹٫۹۳۵۷ Sell Gate.io
۱۴۸۰۷۹۱ eth $۲۸۷ buy Gemini
۱۴۸۰۷۹۲ eth $۲۸۷٫۸۸۹۷ Sell OKX

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *