گزارش ربات آربیتراژ ۱۷ دی ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۱۴۵۶۰۴۳ xmr $۸۹۰ buy Coinbase Exchange
۱۴۵۶۰۴۴ xmr $۸۹۲٫۱۳۶ Sell Binance
۱۴۵۶۰۶۱ ltc $۷۳۷ buy Coinbase Exchange
۱۴۵۶۰۶۲ ltc $۷۳۹٫۲۸۴۷ Sell Binance
۱۴۵۶۰۶۵ xmr $۹۵۹ buy KuCoin
۱۴۵۶۰۶۶ xmr $۹۶۱٫۹۷۲۹ Sell Binance
۱۴۵۶۰۷۱ eth $۹۹۲ buy Coinbase Exchange
۱۴۵۶۰۷۲ eth $۹۹۵٫۰۷۵۲ Sell OKX
۱۴۵۶۰۷۳ trx $۸۸۶ buy Coinbase Exchange
۱۴۵۶۰۷۴ trx $۸۸۸٫۷۴۶۶ Sell Bitfinex
۱۴۵۶۰۷۹ btc $۸۰۲ buy Gate.io
۱۴۵۶۰۸۰ btc $۸۰۴٫۴۸۶۲ Sell Coinbase Exchange
۱۴۵۶۰۸۳ bnb $۹۰۰ buy Gemini
۱۴۵۶۰۸۴ bnb $۹۰۲٫۷۹ Sell Binance
۱۴۵۶۰۸۷ bnb $۸۹۶ buy Coinbase Exchange
۱۴۵۶۰۸۸ bnb $۸۹۸٫۷۷۷۶ Sell Gemini
۱۴۵۶۰۹۳ eth $۲۴۱ buy Huobi Global
۱۴۵۶۰۹۴ eth $۲۴۱٫۷۴۷۱ Sell Coinbase Exchange
۱۴۵۶۰۹۷ trx $۶۶۵ buy KuCoin
۱۴۵۶۰۹۸ trx $۶۶۷٫۰۶۱۵ Sell Coinbase Exchange
۱۴۵۶۱۰۵ btc $۹۳۶ buy Kraken
۱۴۵۶۱۰۶ btc $۹۳۸٫۹۰۱۶ Sell Huobi Global
۱۴۵۶۱۱۵ eth $۷۵۵ buy Bitfinex
۱۴۵۶۱۱۶ eth $۷۵۷٫۳۴۰۵ Sell KuCoin
۱۴۵۶۱۲۳ bnb $۶۵۹ buy KuCoin
۱۴۵۶۱۲۴ bnb $۶۶۱٫۰۴۲۹ Sell bitFlyer
۱۴۵۶۱۳۱ xmr $۴۸۹ buy bitFlyer
۱۴۵۶۱۳۲ xmr $۴۹۰٫۵۱۵۹ Sell Kraken
۱۴۵۶۱۴۱ ltc $۲۹۵ buy OKX
۱۴۵۶۱۴۲ ltc $۲۹۵٫۹۱۴۵ Sell KuCoin
۱۴۵۶۱۴۹ eth $۴۰۲ buy Binance
۱۴۵۶۱۵۰ eth $۴۰۳٫۲۴۶۲ Sell Bitfinex
۱۴۵۶۱۵۵ ltc $۳۶۷ buy KuCoin
۱۴۵۶۱۵۶ ltc $۳۶۸٫۱۳۷۷ Sell Coinbase Exchange
۱۴۵۶۱۶۳ btc $۵۷۸ buy Bitfinex
۱۴۵۶۱۶۴ btc $۵۷۹٫۷۹۱۸ Sell Gate.io
۱۴۵۶۱۷۱ ltc $۵۰۹ buy Gate.io
۱۴۵۶۱۷۲ ltc $۵۱۰٫۵۷۷۹ Sell KuCoin
۱۴۵۶۱۷۵ btc $۲۰۸ buy Huobi Global
۱۴۵۶۱۷۶ btc $۲۰۸٫۶۴۴۸ Sell Gemini
۱۴۵۶۱۸۱ btc $۹۱۹ buy Gate.io
۱۴۵۶۱۸۲ btc $۹۲۱٫۸۴۸۹ Sell Binance
۱۴۵۶۱۸۹ btc $۳۵۷ buy Gate.io
۱۴۵۶۱۹۰ btc $۳۵۸٫۱۰۶۷ Sell KuCoin
۱۴۵۶۱۹۳ eth $۹۰۳ buy Coinbase Exchange
۱۴۵۶۱۹۴ eth $۹۰۵٫۷۹۹۳ Sell Binance
۱۴۵۶۱۹۷ btc $۸۹۹ buy KuCoin
۱۴۵۶۱۹۸ btc $۹۰۱٫۷۸۶۹ Sell Gemini
۱۴۵۶۲۰۳ trx $۲۰۹ buy OKX
۱۴۵۶۲۰۴ trx $۲۰۹٫۶۴۷۹ Sell KuCoin
۱۴۵۶۲۰۷ btc $۷۶۷ buy OKX
۱۴۵۶۲۰۸ btc $۷۶۹٫۳۷۷۷ Sell bitFlyer
۱۴۵۶۲۱۱ eth $۱۰۲۰ buy KuCoin
۱۴۵۶۲۱۲ eth $۱۰۲۳٫۱۶۲ Sell Bitfinex
۱۴۵۶۲۱۵ bnb $۷۲۱ buy Gemini
۱۴۵۶۲۱۶ bnb $۷۲۳٫۲۳۵۱ Sell KuCoin
۱۴۵۶۲۲۱ xmr $۵۳۱ buy Coinbase Exchange
۱۴۵۶۲۲۲ xmr $۵۳۲٫۶۴۶۱ Sell bitFlyer
۱۴۵۶۲۲۵ eth $۷۵۸ buy Binance
۱۴۵۶۲۲۶ eth $۷۶۰٫۳۴۹۸ Sell Gate.io

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *