گزارش ربات آربیتراژ ۱۵ دی ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۱۴۲۱۹۶۵ trx $۷۲۵ buy Binance
۱۴۲۱۹۶۶ trx $۷۲۶٫۷۴ Sell Huobi Global
۱۴۲۱۹۷۵ btc $۴۹۴ buy Huobi Global
۱۴۲۱۹۷۶ btc $۴۹۵٫۱۸۵۶ Sell Binance
۱۴۲۱۹۸۱ xmr $۴۲۱ buy Kraken
۱۴۲۱۹۸۲ xmr $۴۲۲٫۰۱۰۴ Sell bitFlyer
۱۴۲۱۹۸۷ bnb $۳۶۳ buy Bitfinex
۱۴۲۱۹۸۸ bnb $۳۶۳٫۸۷۱۲ Sell Huobi Global
۱۴۲۱۹۹۳ trx $۷۴۵ buy OKX
۱۴۲۱۹۹۴ trx $۷۴۶٫۷۸۸ Sell Bitfinex
۱۴۲۲۰۰۳ bnb $۹۶۵ buy Coinbase Exchange
۱۴۲۲۰۰۴ bnb $۹۶۷٫۳۱۶ Sell Binance
۱۴۲۲۰۱۳ xmr $۴۲۸ buy bitFlyer
۱۴۲۲۰۱۴ xmr $۴۲۹٫۰۲۷۲ Sell OKX
۱۴۲۲۰۲۷ eth $۸۴۶ buy bitFlyer
۱۴۲۲۰۲۸ eth $۸۴۸٫۰۳۰۴ Sell Bitfinex
۱۴۲۲۰۴۱ ltc $۸۵۰ buy Gemini
۱۴۲۲۰۴۲ ltc $۸۵۲٫۰۴ Sell bitFlyer
۱۴۲۲۰۵۵ ltc $۳۱۵ buy Kraken
۱۴۲۲۰۵۶ ltc $۳۱۵٫۷۵۶ Sell Coinbase Exchange
۱۴۲۲۰۶۷ trx $۹۰۱ buy Bitfinex
۱۴۲۲۰۶۸ trx $۹۰۳٫۱۶۲۴ Sell Gate.io
۱۴۲۲۰۸۳ bnb $۷۳۳ buy Kraken
۱۴۲۲۰۸۴ bnb $۷۳۴٫۷۵۹۲ Sell Huobi Global
۱۴۲۲۰۹۷ trx $۵۱۰ buy Coinbase Exchange
۱۴۲۲۰۹۸ trx $۵۱۱٫۲۲۴ Sell Gemini
۱۴۲۲۱۰۹ eth $۸۲۳ buy Coinbase Exchange
۱۴۲۲۱۱۰ eth $۸۲۴٫۹۷۵۲ Sell bitFlyer
۱۴۲۲۱۳۱ ltc $۶۷۶ buy bitFlyer
۱۴۲۲۱۳۲ ltc $۶۷۷٫۶۲۲۴ Sell Gate.io
۱۴۲۲۱۴۵ ltc $۴۶۶ buy Coinbase Exchange
۱۴۲۲۱۴۶ ltc $۴۶۷٫۱۱۸۴ Sell OKX
۱۴۲۲۱۵۷ xmr $۴۶۸ buy Gate.io
۱۴۲۲۱۵۸ xmr $۴۶۹٫۱۲۳۲ Sell bitFlyer
۱۴۲۲۱۷۱ eth $۵۸۳ buy Huobi Global
۱۴۲۲۱۷۲ eth $۵۸۴٫۳۹۹۲ Sell Bitfinex
۱۴۲۲۱۹۵ xmr $۸۷۱ buy KuCoin
۱۴۲۲۱۹۶ xmr $۸۷۳٫۰۹۰۴ Sell Gate.io
۱۴۲۲۲۱۵ trx $۴۲۴ buy Kraken
۱۴۲۲۲۱۶ trx $۴۲۵٫۰۱۷۶ Sell KuCoin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *