گزارش ربات آربیتراژ ۱۳ دی ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۱۳۶۷۵۴۳ eth $۲۹۲ buy bitFlyer
۱۳۶۷۵۴۴ eth $۲۹۲٫۷۰۰۸ Sell Huobi Global
۱۳۶۷۵۵۱ btc $۲۸۴ buy Kraken
۱۳۶۷۵۵۲ btc $۲۸۴٫۶۸۱۶ Sell Coinbase Exchange
۱۳۶۷۵۶۳ trx $۸۷۳ buy Coinbase Exchange
۱۳۶۷۵۶۴ trx $۸۷۵٫۰۹۵۲ Sell Binance
۱۳۶۷۵۷۱ bnb $۹۱۵ buy Gemini
۱۳۶۷۵۷۲ bnb $۹۱۷٫۱۹۶ Sell Gate.io
۱۳۶۷۵۷۹ bnb $۷۵۲ buy KuCoin
۱۳۶۷۵۸۰ bnb $۷۵۳٫۸۰۴۸ Sell Gemini
۱۳۶۷۵۹۷ ltc $۸۳۸ buy bitFlyer
۱۳۶۷۵۹۸ ltc $۸۴۰٫۰۱۱۲ Sell Gate.io
۱۳۶۷۶۱۳ btc $۸۵۲ buy Coinbase Exchange
۱۳۶۷۶۱۵ btc $۸۵۴٫۰۴۴۸ Sell Binance
۱۳۶۷۶۳۰ btc $۳۵۵ buy Binance
۱۳۶۷۶۳۲ btc $۳۵۵٫۸۵۲ Sell OKX
۱۳۶۷۶۴۴ xmr $۶۹۱ buy OKX
۱۳۶۷۶۴۶ xmr $۶۹۲٫۶۵۸۴ Sell Coinbase Exchange
۱۳۶۷۶۶۱ xmr $۲۷۳ buy Kraken
۱۳۶۷۶۶۲ xmr $۲۷۳٫۶۵۵۲ Sell Binance
۱۳۶۷۶۸۳ ltc $۷۰۶ buy Coinbase Exchange
۱۳۶۷۶۸۴ ltc $۷۰۷٫۶۹۴۴ Sell Gemini
۱۳۶۷۷۰۱ ltc $۳۲۲ buy Bitfinex
۱۳۶۷۷۰۲ ltc $۳۲۲٫۷۷۲۸ Sell Gate.io
۱۳۶۷۷۱۷ eth $۱۹۱ buy Bitfinex
۱۳۶۷۷۱۸ eth $۱۹۱٫۴۵۸۴ Sell Coinbase Exchange
۱۳۶۷۷۳۱ eth $۴۰۴ buy Binance
۱۳۶۷۷۳۲ eth $۴۰۴٫۹۶۹۶ Sell Coinbase Exchange
۱۳۶۷۷۴۷ eth $۹۰۰ buy Gemini
۱۳۶۷۷۴۸ eth $۹۰۲٫۱۶ Sell bitFlyer
۱۳۶۷۷۶۱ trx $۷۵۰ buy KuCoin
۱۳۶۷۷۶۲ trx $۷۵۱٫۸ Sell Huobi Global
۱۳۶۷۷۷۳ bnb $۳۶۳ buy Coinbase Exchange
۱۳۶۷۷۷۴ bnb $۳۶۳٫۸۷۱۲ Sell Huobi Global
۱۳۶۷۷۸۹ bnb $۴۳۵ buy OKX
۱۳۶۷۷۹۰ bnb $۴۳۶٫۰۴۴ Sell Kraken
۱۳۶۷۸۰۱ btc $۷۲۸ buy Coinbase Exchange
۱۳۶۷۸۰۲ btc $۷۲۹٫۷۴۷۲ Sell Binance
۱۳۶۷۸۱۱ trx $۳۹۵ buy Kraken
۱۳۶۷۸۱۲ trx $۳۹۵٫۹۴۸ Sell Binance

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *