گزارش ربات آربیتراژ ۱۰ دی ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۱۳۱۳۵۳۹ xmr $۲۰۷ buy Bitfinex
۱۳۱۳۵۴۰ xmr $۲۰۷٫۴۹۶۸ Sell KuCoin
۱۳۱۳۵۴۵ trx $۲۴۲ buy Kraken
۱۳۱۳۵۴۶ trx $۲۴۲٫۵۸۰۸ Sell Bitfinex
۱۳۱۳۵۵۱ xmr $۵۶۷ buy Kraken
۱۳۱۳۵۵۲ xmr $۵۶۸٫۳۶۰۸ Sell OKX
۱۳۱۳۵۵۷ eth $۳۰۸ buy Gate.io
۱۳۱۳۵۵۸ eth $۳۰۸٫۷۳۹۲ Sell Kraken
۱۳۱۳۵۶۱ bnb $۳۶۵ buy Bitfinex
۱۳۱۳۵۶۲ bnb $۳۶۵٫۸۷۶ Sell Gemini
۱۳۱۳۵۶۵ btc $۵۲۹ buy Bitfinex
۱۳۱۳۵۶۶ btc $۵۳۰٫۲۶۹۶ Sell KuCoin
۱۳۱۳۵۷۱ trx $۵۱۱ buy KuCoin
۱۳۱۳۵۷۲ trx $۵۱۲٫۲۲۶۴ Sell Coinbase Exchange
۱۳۱۳۵۷۹ bnb $۳۸۷ buy Bitfinex
۱۳۱۳۵۸۰ bnb $۳۸۷٫۹۲۸۸ Sell Gemini
۱۳۱۳۵۹۳ bnb $۳۹۳ buy Gate.io
۱۳۱۳۵۹۴ bnb $۳۹۳٫۹۴۳۲ Sell Gemini
۱۳۱۳۶۰۱ btc $۵۳۰ buy OKX
۱۳۱۳۶۰۲ btc $۵۳۱٫۲۷۲ Sell Coinbase Exchange
۱۳۱۶۲۰۳ btc $۴۰۷ buy Kraken
۱۳۱۶۲۰۴ btc $۴۰۷٫۹۷۶۸ Sell OKX
۱۳۱۶۲۱۳ btc $۲۸۸ buy Bitfinex
۱۳۱۶۲۱۴ btc $۲۸۸٫۶۹۱۲ Sell Kraken
۱۳۱۶۲۱۹ btc $۶۱۱ buy Huobi Global
۱۳۱۶۲۲۰ btc $۶۱۲٫۴۶۶۴ Sell Kraken
۱۳۱۶۲۲۷ trx $۳۰۶ buy Gemini
۱۳۱۶۲۲۸ trx $۳۰۶٫۷۳۴۴ Sell Coinbase Exchange
۱۳۱۶۲۳۷ btc $۶۸۴ buy Kraken
۱۳۱۶۲۳۸ btc $۶۸۵٫۶۴۱۶ Sell Coinbase Exchange
۱۳۱۶۲۴۵ bnb $۴۶۸ buy Coinbase Exchange
۱۳۱۶۲۴۶ bnb $۴۶۹٫۱۲۳۲ Sell Kraken
۱۳۱۶۲۵۵ eth $۳۶۴ buy Coinbase Exchange
۱۳۱۶۲۵۶ eth $۳۶۴٫۸۷۳۶ Sell Kraken
۱۳۱۶۲۶۵ bnb $۷۹۴ buy Huobi Global
۱۳۱۶۲۶۶ bnb $۷۹۵٫۹۰۵۶ Sell Coinbase Exchange
۱۳۱۶۲۷۵ bnb $۳۲۶ buy Kraken
۱۳۱۶۲۷۶ bnb $۳۲۶٫۷۸۲۴ Sell Coinbase Exchange
۱۳۱۶۲۸۹ bnb $۵۰۴ buy Binance
۱۳۱۶۲۹۰ bnb $۵۰۵٫۲۰۹۶ Sell Gemini

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *