گزارش ربات آربیتراژ ۱ دی ۱۴۰۱

# Traded Coine Amount Transaction Type Exchaneg
۱۱۳۴۸۲۱ btc $۵۹۸ buy OKX
۱۱۳۴۸۲۲ btc $۵۹۹٫۴۳۵۲ Sell KuCoin
۱۱۳۴۸۲۵ bnb $۵۱۹ buy Gemini
۱۱۳۴۸۲۶ bnb $۵۲۰٫۲۴۵۶ Sell bitFlyer
۱۱۳۴۸۲۹ trx $۶۰۹ buy Gemini
۱۱۳۴۸۳۰ trx $۶۱۰٫۴۶۱۶ Sell KuCoin
۱۱۳۴۸۳۳ ltc $۳۵۲ buy Huobi Global
۱۱۳۴۸۳۴ ltc $۳۵۲٫۸۴۴۸ Sell Gate.io
۱۱۳۴۸۳۷ bnb $۷۰۱ buy bitFlyer
۱۱۳۴۸۳۸ bnb $۷۰۲٫۶۸۲۴ Sell Coinbase Exchange
۱۱۳۴۸۳۹ ltc $۶۲۰ buy bitFlyer
۱۱۳۴۸۴۰ ltc $۶۲۱٫۴۸۸ Sell Huobi Global
۱۱۳۴۸۴۱ bnb $۶۷۹ buy Gemini
۱۱۳۴۸۴۲ bnb $۶۸۰٫۶۲۹۶ Sell Huobi Global
۱۱۳۴۸۴۳ trx $۳۴۴ buy Coinbase Exchange
۱۱۳۴۸۴۴ trx $۳۴۴٫۸۲۵۶ Sell Huobi Global
۱۱۳۴۸۴۷ btc $۶۰۷ buy Kraken
۱۱۳۴۸۴۸ btc $۶۰۸٫۴۵۶۸ Sell Coinbase Exchange
۱۱۳۴۸۵۱ xmr $۴۹۵ buy Gemini
۱۱۳۴۸۵۲ xmr $۴۹۶٫۱۸۸ Sell Gate.io
۱۱۳۴۸۵۷ btc $۷۰۸ buy bitFlyer
۱۱۳۴۸۵۸ btc $۷۰۹٫۶۹۹۲ Sell OKX
۱۱۳۴۸۶۱ bnb $۶۰۷ buy Bitfinex
۱۱۳۴۸۶۲ bnb $۶۰۸٫۴۵۶۸ Sell Gate.io
۱۱۳۴۸۶۵ bnb $۴۲۱ buy Bitfinex
۱۱۳۴۸۶۶ bnb $۴۲۲٫۰۱۰۴ Sell Binance
۱۱۳۴۸۷۳ ltc $۵۸۴ buy KuCoin
۱۱۳۴۸۷۴ ltc $۵۸۵٫۴۰۱۶ Sell Gemini
۱۱۳۴۸۷۷ eth $۶۴۸ buy Gemini
۱۱۳۴۸۷۸ eth $۶۴۹٫۵۵۵۲ Sell Coinbase Exchange
۱۱۳۴۸۸۳ ltc $۵۷۸ buy Binance
۱۱۳۴۸۸۴ ltc $۵۷۹٫۳۸۷۲ Sell Huobi Global
۱۱۳۴۸۸۷ trx $۷۸۴ buy bitFlyer
۱۱۳۴۸۸۸ trx $۷۸۵٫۸۸۱۶ Sell Coinbase Exchange
۱۱۳۴۸۹۵ btc $۴۹۱ buy bitFlyer
۱۱۳۴۸۹۶ btc $۴۹۲٫۱۷۸۴ Sell Binance
۱۱۳۴۹۰۱ ltc $۳۹۹ buy KuCoin
۱۱۳۴۹۰۲ ltc $۳۹۹٫۹۵۷۶ Sell Gate.io
۱۱۳۴۹۰۷ xmr $۱۷۲ buy Kraken
۱۱۳۴۹۰۸ xmr $۱۷۲٫۴۱۲۸ Sell Gate.io

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *