لیست صرافی ها

لیست صرافی های ارزهای دیجیتال

# نام صرافی حجم معاملات روزانه نوسان روزانه حجم معاملات ماهانه تاسیس نوع مارکت ها نمودار هفتگی
۱ BinanceBinance $۶۵,۲۸۱,۱۰۰,۰۰۰ -۴٫۴۰% $۱,۹۷۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۷-۰۷ متمرکز ۱,۱۴۱ Binance-chart
۲ Coinbase ProCoinbase Pro $۲,۶۳۴,۵۲۰,۰۰۰ -۴٫۲۵% $۳۲,۰۹۸,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۴-۰۵ متمرکز ۱۴۲ Coinbase Pro-chart
۳ KrakenKraken $۱,۸۲۸,۳۱۰,۰۰۰ -۱۲٫۸۲% $۷۲,۰۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۱-۰۷ متمرکز ۲۸۴ Kraken-chart
۴ Huobi GlobalHuobi Global $۱۸,۲۸۹,۳۰۰,۰۰۰ -۵٫۴۶% $۱,۰۳۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۳-۰۹ متمرکز ۹۳۱ Huobi Global-chart
۵ KuCoinKuCoin $۱,۵۵۳,۴۴۰,۰۰۰ -۲٫۹۷% $۳۵,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۷-۰۸ متمرکز ۶۲۸ KuCoin-chart
۶ BitfinexBitfinex $۸۷۳,۴۹۸,۰۰۰ -۲۴٫۰۰% $۲۷,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۲-۱۰ متمرکز ۲۷۹ Bitfinex-chart
۷ BithumbBithumb $۱,۷۹۰,۹۱۰,۰۰۰ -۱۶٫۳۱% $۱۲۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۴-۰۱ متمرکز ۱۸۶ Bithumb-chart
۸ BitstampBitstamp $۵۹۱,۷۳۴,۰۰۰ -۲۶٫۱۱% $۳۲,۰۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۱-۰۷ متمرکز ۵۳ Bitstamp-chart
۹ Binance.USBinance.US $۵۰۱,۶۰۷,۰۰۰ -۱۳٫۲۶% $۳,۵۲۶,۲۷۰,۰۰۰ ۲۰۱۹-۰۹ متمرکز ۱۰۹ Binance.US-chart
۱۰ CoinoneCoinone $۵۵۷,۷۶۴,۰۰۰ ۰٫۴۵% $۱۲,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۴-۰۶ متمرکز ۱۶۷ Coinone-chart
۱۱ BittrexBittrex $۱۹۴,۵۵۳,۰۰۰ -۱۷٫۴۱% $۹,۸۸۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲۰۱۴-۰۲ متمرکز ۶۶۳ Bittrex-chart
۱۲ bitFlyerbitFlyer $۶۵۰,۱۲۷,۰۰۰ -۲۷٫۵۱% $۱۰۷,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۴-۰۱ متمرکز ۷ bitFlyer-chart
۱۳ PoloniexPoloniex $۱۷۴,۲۸۰,۰۰۰ -۲۴٫۵۱% $۲,۹۸۵,۰۴۰,۰۰۰ ۲۰۱۴-۰۱ متمرکز ۳۱۳ Poloniex-chart
۱۴ GeminiGemini $۱۸۵,۸۱۳,۰۰۰ ۸٫۲۳% $۲۰,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۵-۱۰ متمرکز ۵۸ Gemini-chart
۱۵ LiquidLiquid $۲۰۴,۳۴۳,۰۰۰ -۱۴٫۱۲% $۳,۰۷۲,۴۸۰,۰۰۰ ۲۰۱۴-۰۱ متمرکز ۱۶۴ Liquid-chart
۱۶ OKExOKEx $۱۱,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ -۱٫۰۹% $۹۵,۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۴-۰۱ متمرکز ۶۸۷ OKEx-chart
۱۷ Uniswap (V2)Uniswap (V2) $۹۶۵,۳۸۶,۰۰۰ -۱۲٫۲۹% $۵۸۳,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۸-۱۱ غیرمتمرکز ۱,۵۲۹ Uniswap (V2)-chart
۱۸ CoincheckCoincheck $۱۵۵,۳۱۶,۰۰۰ ۰٫۸۱% $۴,۶۰۲,۰۱۰,۰۰۰ ۲۰۱۲-۰۸ متمرکز ۱ Coincheck-chart
۱۹ KorbitKorbit $۴۳,۳۳۲,۸۰۰ -۲۴٫۹۷% $۱,۳۹۲,۸۷۰,۰۰۰ ۲۰۱۳-۰۷ متمرکز ۳۲ Korbit-chart
۲۰ Coinlist ProCoinlist Pro $۲۵,۸۱۷,۳۰۰ ۳۷۲٫۳۲% $۶۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ۲۰۲۰-۰۷ متمرکز ۱۸ Coinlist Pro-chart
۲۱ Gate.ioGate.io $۸۵۸,۷۲۰,۰۰۰ -۱۵٫۱۴% $۸,۵۰۷,۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۱۳-۰۱ متمرکز ۹۶۸ Gate.io-chart
۲۲ AscendEX (Bitmax)AscendEX (Bitmax) $۳۵۵,۵۸۱,۰۰۰ -۱۶٫۳۴% $۸,۷۹۴,۶۸۰,۰۰۰ ۲۰۱۸-۰۷ متمرکز ۲۴۲ AscendEX (Bitmax)-chart
۲۳ Crypto.com ExchangeCrypto.com Exchange $۲۲۷,۲۹۲,۰۰۰ -۰٫۹۷% $۵,۶۷۳,۰۳۰,۰۰۰ ۲۰۱۹-۱۱ متمرکز ۱۱۶ Crypto.com Exchange-chart
۲۴ ZaifZaif $۱۱,۵۴۳,۴۰۰ -۴۲٫۶۸% $۱,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۴-۰۵ متمرکز ۱۳ Zaif-chart
۲۵ Huobi KoreaHuobi Korea $۱۰۸,۲۶۶,۰۰۰ -۰٫۰۶% $۳,۹۶۸,۸۲۰,۰۰۰ ۲۰۱۸-۰۳ متمرکز ۵۷۴ Huobi Korea-chart
۲۶ ProBit ExchangeProBit Exchange $۲۹۰,۲۱۷,۰۰۰ ۰٫۵۵% $۶,۹۳۸,۳۳۰,۰۰۰ ۲۰۱۸-۱۱ متمرکز ۸۱۵ ProBit Exchange-chart
۲۷ Binance.KRBinance.KR $۲۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱٫۱۲% $۶۷۴,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۲۰-۰۴ متمرکز ۲۵۲ Binance.KR-chart
۲۸ IndodaxIndodax $۷۶,۷۵۹,۴۰۰ ۱۰٫۲۱% $۲,۴۱۰,۸۵۰,۰۰۰ ۲۰۱۴-۰۲ متمرکز ۱۲۱ Indodax-chart
۲۹ itBititBit $۵۹,۷۴۰,۴۰۰ ۷٫۳۳% $۱,۶۲۱,۶۹۰,۰۰۰ ۲۰۱۳-۰۱ متمرکز ۵ itBit-chart
۳۰ eToroXeToroX $۵۸,۱۲۲,۹۰۰ -۳۹٫۴۵% $۱,۶۱۹,۰۳۰,۰۰۰ ۲۰۱۹-۰۴ متمرکز ۱۹ eToroX-chart
۳۱ CoinDCXCoinDCX $۱۹,۲۵۱,۳۰۰ -۴٫۹۹% $۷۹۹,۳۶۲,۰۰۰ ۲۰۱۸-۰۴ متمرکز ۳۷۸ CoinDCX-chart
۳۲ EXMOEXMO $۵۸,۸۷۹,۵۰۰ -۴٫۱۷% $۲,۳۹۸,۰۹۰,۰۰۰ ۲۰۱۵-۰۴ متمرکز ۱۸۳ EXMO-chart
۳۳ WazirXWazirX $۶۸,۷۸۹,۶۰۰ -۱٫۷۴% $۱,۳۲۵,۸۶۰,۰۰۰ ۲۰۱۸-۰۳ متمرکز ۲۱۳ WazirX-chart
۳۴ BigONEBigONE $۶۸۱,۶۷۴,۰۰۰ ۱٫۳۶% $۱۶,۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۷-۰۶ متمرکز ۱۴۲ BigONE-chart
۳۵ LunoLuno $۴۱,۸۸۰,۵۰۰ -۱۱٫۱۷% $۱,۸۵۳,۷۴۰,۰۰۰ ۲۰۱۷-۰۲ متمرکز ۲۷ Luno-chart
۳۶ Bithumb GlobalBithumb Global $۱۷۰,۰۶۴,۰۰۰ -۱۱٫۰۵% $۲,۷۸۵,۱۷۰,۰۰۰ ۲۰۱۹-۰۵ متمرکز ۲۹۸ Bithumb Global-chart
۳۷ UpbitUpbit $۹,۲۶۸,۰۲۰,۰۰۰ -۹٫۳۳% $۲۷۰,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۷-۱۰ متمرکز ۲۵۲ Upbit-chart
۳۸ OKCoinOKCoin $۳۷,۴۳۸,۶۰۰ -۳۸٫۶۳% $۲,۲۴۵,۰۷۰,۰۰۰ ۲۰۱۳-۰۴ متمرکز ۳۲ OKCoin-chart
۳۹ CoinbitCoinbit $۱,۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰ -۲٫۹۲% $۳۴,۴۰۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۸-۰۷ متمرکز ۱۸ Coinbit-chart
۴۰ Currency.comCurrency.com $۱۶,۶۵۷,۴۰۰ -۴۶٫۲۰% $۶۴۴,۷۸۰,۰۰۰ ۲۰۱۹-۰۱ متمرکز ۲۹ Currency.com-chart
۴۱ ParibuParibu $۵۶۷,۳۷۵,۰۰۰ -۰٫۱۶% $۵۰,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۷-۰۲ متمرکز ۴۵ Paribu-chart
۴۲ BtcTurk | ProBtcTurk | Pro $۳۲۴,۳۸۲,۰۰۰ -۳۹٫۴۱% $۲۲,۳۴۷,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۳-۰۷ متمرکز ۴۴ BtcTurk | Pro-chart
۴۳ BitvavoBitvavo $۲۲۰,۱۰۸,۰۰۰ -۱۹٫۱۰% $۷,۴۶۵,۰۳۰,۰۰۰ ۲۰۱۹-۰۳ متمرکز ۶۸ Bitvavo-chart
۴۴ BitbankBitbank $۱۲۷,۹۲۱,۰۰۰ -۴۶٫۱۹% $۴,۷۵۰,۵۳۰,۰۰۰ ۲۰۱۴-۰۵ متمرکز ۱۷ Bitbank-chart
۴۵ CoinExCoinEx $۱۸۹,۴۰۹,۰۰۰ -۳٫۹۱% $۳,۱۷۴,۵۹۰,۰۰۰ ۲۰۱۷-۱۲ متمرکز ۳۸۳ CoinEx-chart
۴۶ OKEx KoreaOKEx Korea $۹۴۲,۸۸۲ -۸۶٫۸۶% $۲۷۴,۱۴۲,۰۰۰ ۲۰۱۷-۰۹ متمرکز ۲۴۱ OKEx Korea-chart
۴۷ XTXT $۱,۱۷۸,۷۵۰,۰۰۰ -۳٫۲۸% $۳۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۸-۱۰ متمرکز ۱۳۷ XT-chart
۴۸ Huobi IndonesiaHuobi Indonesia $۵۶۴,۰۸۰ ۴۴٫۹۸% $۱۴,۳۶۵,۹۰۰ ۲۰۱۸-۰۹ متمرکز ۱۰۶ Huobi Indonesia-chart
۴۹ BitWellBitWell $۹۸,۵۳۲,۹۰۰ -۲٫۴۷% $۲,۳۶۶,۵۷۰,۰۰۰ ۲۰۲۰-۰۴ متمرکز ۱۶ BitWell-chart
۵۰ Binance DEXBinance DEX $۳,۴۹۱,۴۵۰ -۲۵٫۸۸% $۸۵,۵۴۵,۹۰۰ ۲۰۱۹-۰۲ غیرمتمرکز ۸۹